Tarjoamme koneasennettavien ruuvipaalujen myynnin ja asennuksen koko lapin alueella. Ruuvipaalumme ovat varmasti laadukkaita, kotimaisia Paalupiste Oy;n valmistamia

Ruuvipaalu on kestävä perustusmenetelmä kaikkeen rakentamiseen. Se tarjoaa kustannustehokkuutta ilman kaivuu- ja eristystöitä ja sen asentaminen on nopeaa.
Käyttökohteita on rajattomasti, aita- tai terassirakenteista suurten hallien rakenteisiin.

Ruuvipaalulle perustettaessa mittavia maansiirtotöitä ei tarvita, ja routaeristys voidaan välttää kiertämällä ruuvipaalun kierrelaippa routarajan alapuolelle. Valutöistä ja kuivumisajoista ei ruuvipaaluille perustettaessa tarvitse huolehtia. Asennus ei myöskään aiheuta tärinää tai melusaastetta, työmaa pysyy siistinä ja perustukset ovat nopeasti valmiit.

Tämä on ehdottomasti järkevin ratkaisu mietittäessä nopeaa ja kustannustehokasta perustusten rakentamista.